Nödstopp – Med belyst statusindikation aktiv/inaktiv

Nödstopp – Systemets funktionsprincip är enkel och effektiv: Om en del av anläggningen är utrustad med nödstopp, till exempel en modul i en produktionslinje, visar nödstoppet att den är aktiv genom att lysa rött. Denna tydliga indikation gör det möjligt för operatören att snabbt identifiera vilka delar av anläggningen som har aktiverat nödstoppet och vidta lämpliga åtgärder.

När modulen kopplas bort från produktionslinjen blir vårt nödstopp inaktivt och sluta lysa. Detta indikerar tydligt för operatören att det inte finns något akut behov av att stanna produktionen eller vidta några åtgärder.

Fördelen med detta system är att risken för oavsiktlig aktivering av det inaktiva och icke belysta nödstoppet minskar markant. Genom att tydligt visa om ett nödstopp är aktivt eller inaktivt undviks onödig stopp i produktionen och förlust av värdefull arbetstid.

Dessutom kan operatören genom att snabbt identifiera vilka delar av anläggningen som har aktiverat nödstoppet fokusera sina insatser på de områden där åtgärder behövs mest. Detta ökar effektiviteten och minskar risken för skador på maskiner eller produkter.

Med denna enkla men effektiva funktion ger nödstopp-systemet operatörerna förtroende och trygghet i sin arbetsmiljö. De kan vara säkra på att de har kontroll över anläggningen och att de kan agera snabbt och korrekt vid behov.

Sammanfattningsvis är nödstopp-systemet en viktig del av en säker och effektiv produktionsmiljö. Genom att tydligt indikera vilka delar av anläggningen som har aktiverat nödstoppet ger det operatörerna den information de behöver för att agera snabbt och korrekt, vilket minskar risken för skador och optimerar produktionen.

Nödstopp - Med belyst statusindikation aktivinaktiv

Synlig säkerhet, tryggare produktion med vårt nödstopp

Nödstopp - Med belyst statusindikation aktivinaktiv_1
De belysta nödstoppen är tillgängliga för utskärning ⌀16 mm och ⌀22 mm.
Nödstopp - Med belyst statusindikation aktivinaktiv_3

Eller plug & play med M12-anslutning i en kapsling med montageplatta.

Nödstopp - Med belyst statusindikation aktivinaktiv_4

Det finns även varianter som är utrustade med en integrerad diagnosenhet som övervakar belysningsstatusen och säkerställer därmed att ett aktivt nödstopp kan uppfattas. Om det uppstår ett helt eller bara partiellt fel på belysningen, aktiveras nödstoppsignalen automatiskt och installationen försätts i säkert tillstånd.