Uppförandekod

Vi på C-PRO är stolta över de värderingar vi lever efter, vår Uppförandekod. Engagerade kollegor som delar våra starka värderingar gör oss till ett framgångsrikt företag. Vi vill bygga upp ett förtroende hos medarbetare, partners och kunder som gör att vi kan känna oss stolta samtidigt som vårt varumärke stärks.

VÄRNA OM MILJÖN OCH LIVET

Vi bryr oss om både människor och miljön. Vi främjar hälsa och välbefinnande och vi tar initiativ till miljövänliga lösningar och strävar efter att minska vår miljöpåverkan för att på så sätt ta ansvar för kommande generationer. Vi strävar hela tiden efter att utveckla en arbetsmiljö som främjar hälsa, säkerhet och välbefinnande.

ETISKT AGERANDE

Vi värnar om ett arbetsklimat där alla får komma till tals och där alla individer respekteras fullt ut. Vår uppförandekod och förväntade beteende baseras på våra värderingar som har sin grund i mänskliga rättigheter. Vi stöder rättigheterna som utrycks i Universal Declaration of Human Rights.

VÄRDERINGAR I ARBETSRELATIONER MED KUNDER OCH LEVERANTÖRER

NYCKELORD

KVALITET
Alltid sträva efter att överträffa kundernas förväntan på kvalitet och service.​

ÖDMJUKHET
Hos oss är alla betydelsefulla, allas åsikt respekteras och alla skall känna sig delaktiga i vår framgång.

VAKSAMHET
Lyhörda för kunders behov och önskan.

STOLTHET
Vi skall vara bra ambassadörer när vi representerar C-PRO.

NYFIKENHET
Intresse för att utveckla företaget och oss själva.

KÄRNVÄRDEN

PERSONLIGHET
Vi ska vara det personliga företaget. Genom att ha en ärlig och förtroendefull kommunikation med våra kunder och leverantörer, vill vi skapa bra och långvariga relationer.

PÅLITLIGHET
Våra kunder ska känna sig trygga med att anlita oss. Detta genom att vi uppvisar stor kompetens och förståelse för respektive kunders önskemål. Vi skall ha god planering och hålla vad vi lovar.

UTVECKLING
Vi skall vara flexibla och ständigt utvecklas genom att hålla oss uppdaterade med hur marknaden förändras samt att hålla våra kunder och oss själva informerade om utveckling av våra produkter.