Miljödeklaration

Omsorg om miljön är vårt gemensamma ansvar och det är en självklarhet för oss på C-PRO AB att arbeta för en bättre miljö och det gör vi genom vårt nära samarbete med våra leverantörer som är i enlighet med ISO 9001 och även 14001 certifieringen.

Vi vet att våra kunder är engagerade i miljöfrågorna och att de efterfrågar i allt större utsträckning varor och tjänster som reducerar negativa miljöeffekter.
C-PRO AB vill ta ett stort miljöansvar, genom att:

• Tillhandahålla ett produktsortiment med bästa möjliga miljöprestanda.

• Uppfylla marknadens krav med minsta möjliga förpackningsmängd.

• Minimera miljöbelastande transportverksamhet genom en väl utvecklad logistik, med korta
ledtider och få mellanled.