VAD?

Här hittar ni alla rättsliga villkor för att använda www.c-profil.se

VILLKOR

Allt innehåll på denna webbplats är Copyright © C-Profil AB.

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Genom att gå in på webbsidorna på www.c-profil.se godkänner du nedanstående villkor.
Om du inte samtycker får du inte komma åt sidan.

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls som det är för din bekvämlighet. Du kan bläddra, spara kopior eller skriva ut information för ditt personliga bruk. Informationen som ges i presssektionen kan kommuniceras till allmänheten. Det övriga innehållet på denna webbplats får inte reproduceras eller vidaredistribueras utan föregående skriftligt medgivande från C-PROFIL AB.

C-PROFIL AB gör sitt bästa men kan inte garantera att webbplatsen är tillgänglig eller att innehållet är felfritt. För din bekvämlighet kan C-PROFIL AB tillhandahålla länkar till andra webbsidor som ägs och drivs av tredje part. C-PROFIL AB tar inget ansvar för material som publiceras av sådan tredje part.

FRISKSKRIVNINGSKLAUSUL, ANSVARSBEGRÄNSNING

C-PROFIL AB FRISKRIVAR SIG ALLA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ANTERING I FAKTISKA ELLER GENOM LAGSTIFTNING, LAGSTIFTNING ELLER ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSADE TILL GARANTIER, VILLKOR ELLER VILLKOR FÖR TILLGÄNGLIGHET, ELLER FÖRUTSÄTTNING AV SAMFÖRLIGHET. TILL ANVÄNDNING AV INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS.

C-PROFIL AB ANSVARAR VARKEN ELLER AUKTORISERAR NÅGON ANNAN PERSON ATT TA NÅGOT ANNAT ANSVAR FÖR DET I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV C-PROFIL AB WEBBPLATS, OCH C-PROFIL AB GÖR INGA GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE DET SOM GÖR ATT DET ÄR ANSVARIGT. HÄR UNDER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA C-PROFIL AB VARA ANSVARIGT FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER EXEMPELSKADOR, ÄVEN OM DET HAR INFORMATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. I NÅGRA JURISDIKTIONER DÄR Ovanstående BEGRÄNSNINGAR KAN VARA OLAGLIGA ÄR C-PROFIL AB:S ANSVAR BEGRÄNSAT TILL DET MINIMUM SOM TILLÅTS AV SVENSK LAG.