UNEX

UNEX är en oberoende europeisk grupp specialiserad på isoleringssystem för ledning, buntning och märkning av kablar och rör i kraft-, data-, HVAC- och tillbehörsinstallationer.

UNEX är en oberoende europeisk grupp specialiserad på isoleringssystem för ledning, buntning och märkning av kablar och rör i kraft-, data-, HVAC- och tillbehörsinstallationer.