IBOCO

Bocchiotti och Ibocos varumärken erbjuder ett brett utbud av lösningar för kabelkanalshantering och energidistribution, specifikt studerade för att möta de olika behoven hos installatörer och panelbyggare. Alla lösningar är designade, testade och industrialiserade för att uppfylla höga kvalitetsstandarder och de flesta av de internationella certifieringarna, och därmed underkastade strikta kontroller som har gjort varumärkena identifierbara i mer än 50 år.

Företaget är specialiserat på kabelkanalssystem, böjliga och styva ledningar, kapslingar och kopplingsdosor, och har ett av de mest kompletta erbjudandena med breda lösningar för att möta alla behov, oavsett om de är inom den kommersiella och tertiära, bostads- eller industrisektorn.

Utbudet är baserat på en kapillär närvaro i hela vår DME (Electrical Material Distributors), där den höga kvaliteten på ”just-in-time” leverans är mycket uppskattad och erkänd som en nyckel till framgång. 90% av leveranserna sker inom 5 arbetsdagar från mottagandet av beställning och 100% inom 7 dagar.

Vårt erbjudande:

  • Installationskanal i PVC
  • PVC-kabelkanaler
  • Golv- och golvlösningar för arbetsstationer
  • Kapslingar och kopplingsdosor

Läs mer på www.iboco.com