DKC

DKC Group har arbetat effektivt sedan 1998 med planering, produktion och marknadsföring av kabeldragsystem.

Ända sedan 2007 har viljan att växa och den ständiga förändringen av marknaden drivit DKC Group att förvärva solida, stora företag.

Under loppet av några år kunde DKC Group bygga upp en strukturerad organisation av kvalificerade resurser, motiverade att erövra en mycket konkurrensutsatt internationell marknad för att bli framtidens ledare.

Samtidigt kunde man utöka sitt produktsortiment med innovativa och pålitliga lösningar, genom att stärka sin roll i skyddet av kablar och distribution och lagring av energi.

Den snabba tillväxten av DKC Group på internationell nivå har bestämts av en kombination av faktorer:

  • Bred tillgång på innovativa teknologier och funktionella och pålitliga produkter
  • Ett samarbete inom resurser, som leder till etableringen av en tät, dynamisk, sammanhållen grupp
  • Effektiv logistik och assistans både före och efter försäljningen

Läs mer på: www.dkceurope.com