Cosmotec

Företaget grundades 1989 som Cosmotec och började med produktionen av luftkonditioneringsapparater för industriella styrskåp, som snart kompletterades med kylare för automationsprocesser och industriella applikationer som laserkylning, maskinverktygskylning, oljekylning och alla andra processer relaterade till industriell luftkonditionering.

2001 anslöt sig Cosmotec till STULZ GmbH, en av världens ledande leverantörer av energieffektiva lösningar för temperatur- och luftfuktighetshantering som utformats specifikt för affärskritiska applikationer.

Mission och värderingar

Vår styrka är vår förmåga att tillhandahålla skräddarsydda lösningar som möter installationens specifika behov. Cosmotec har utvecklat en produktinfrastruktur som inte bara uppfyller kraven för kritiska applikationer, utan också kan implementeras i mycket mer komplexa system.

Syftet är att erbjuda produktrelaterade tjänster, men också att garantera en kyllast med högsta möjliga effektivitet.

Cosmotec gör stora investeringar, inte bara i produktionskapacitet utan också i lean management och bättre organisation, för att ge en snabbare respons. Stor uppmärksamhet ägnas också åt att designa effektiva och pålitliga enheter som kan fjärranslutas och styras med möjlighet att integreras i komplexa system. Vårt mål är att säkerställa att de högsta nivåerna av kvalitet, tillförlitlighet och ekonomisk konkurrenskraft uppnås, med största respekt för arbetstagares och kunders miljö, hälsa och säkerhet.

Läs mer på: www.cosmotec.it