Buntband

Buntband måste uppfylla specifika krav inom olika användningsområden som t.ex. vid höga temperaturer, kemikalier och UV-strålning. Det förekommer ofta att det enbart väljs buntband utefter önskad längd och bredd vilket många gånger inte räcker till.
Man bör fundera på vilken prestanda som krävs, t.ex. hållbarhet och material beroende på vilken typ av miljö dessa skall appliceras i.