UC - C-Pro
NORDISKT
TILLVÄXTCERTIFIKAT
AAA - C-Pro

Ett smartare val

Den nya 360° Distributionsboxen

Säker dirigering av varierade kablar från alla riktningar

Med Den nya 360° distributionsboxen från Icotek kan kablar distribueras 360° i önskad riktning. Upp till 48 st. kablar med eller utan kontakt kan dirigeras, tätas och dragavlastas enligt EN 62444!

Enkel distribution av kablar i 360° vinkel

Innovativ design: Enkel dirigering eller
distribution av kablar i 360° vinkel

Delbart system: Ominstallationer, reparationer och underhåll kan skötas väldigt enkelt och smidigt

Hög kabeltäthet: Upp till 48 st. kablar kan
dirigeras genom att använda multi-insatser

Metrisk gänga: Lämpad för metrisk håltagning M32-M75* och fixeras via medföljande låsmutter

Integrerad dragavlastning: enligt EN 62444