SKYDDSSLANG FÖR BRANDSÄKERHETSKRAV

VOTrub1
Vår flexibla skyddsslang VOT i polyamid (PA6) lämpar sig för applikationer med specifika brandsäkerhetskrav, t.ex. inom passagerarområden.
Skyddsslangen är även lämpad för krävande utomhusapplikationer tack vare god UV-beständighet, brett temperaturområde samt hög brand- och skyddsklass (IP68/69K).

”Vi på Parans Solar Lighting AB har valt C-PRO som leverantör av skyddsslang för solljussystemet Parans SP4. Systemet består av optiska fiberkablar som leds in i byggnaden från solfångaren som står placerad på taket.
För att skydda de optiska fiberkablarna använder vi skyddsslangen VOT eftersom applikationen ställer höga krav på UV-beständighet, dynamisk förmåga i brett temperaturområde, hög IP klass samt brandskyddsklassning.”

 

Lennart Ahlstedt
COO på Parans Solar Lighting AB

Från solfångaren leds de optiska fiberkablarna via 4 st. VOT-36N slangar till 2 st. Y-fördelningar. Ut från Y-fördelningarna leds kablarna via 2 st. VOT-48N slangar in i byggnaden.

VOT2
VOT3

C-PRO AB
Tagenevägen 70
425 37 Hisings Kärra
Sweden

031 – 57 57 85

info@c-profil.se
www.c-profil.se