Nödstopp med upplyst statusindikering

KATEGORI:

Aktiv / inaktiv

Beskrivning

Om maskinen eller anläggningen är utrustad med ett monterat nödstopp och är i drift, signaleras detta med röd belysning. Om den inte är i drift, t.ex. kopplas bort från produktionslinje, tänds inte nödstoppet och förblir grå. Därmed minskar risken vid en nödsituation  för oavsiktlig användning då detta inte längre identifieras som ett nödstopp.

I en nödsituation reduceras således en oavsiktlig operation av det inaktiva nödstoppet avsevärt, eftersom det inte längre identifieras som nödstopp. Schlegel aktiva / inaktiva nödstopp uppfyller kraven i standarden DIN EN ISO 13850: 2015.

Aktivt upplyst nödstopp, som t.ex. SIL_QRBDUVOOM125 är dessutom utrustade med en integrerad diagnostisk enhet. Den övervakar stadigt belysningsstatusen och säkerställer därmed upplevelsen av ett aktivt nödstopp. Om det finns ett helt eller endast delvis fel i belysningen aktiveras nödstoppssignalen automatiskt och installationen sätts i säker status.

Fördelar:

 • Säker
  • Nödstoppets status kan tydligt identifieras. Upplyst (röd) = aktiv; icke-upplyst (grå) = inaktiv
 • Enkel
  • Snabb och enkel installation, ingen expert behövs. Plug & play
 • Pålitlig
  • Den integrerade diagnosenheten upptäcker fel i belysningen, (även partiella fel) och aktiverar nödstoppssignalen omedelbart
 • Bekvämlig
  • Det är inte längre nödvändigt att täcka nödstoppet eller låsa modulen