• Mikrokontroller med display för temperatur- och felmeddelande
  • Lämplig för enfas växelströmsmotorer upp till 400W
  • Kontinuerlig termisk varvtalsreglering för fläktar och värmeväxlare
  • Minskning av ljudnivå • Energibesparing
  • Enkel programmering av börvärden för temperatur, lägsta och maximal hastighet
  • Larmsignal för hög temperatur, skada på sensor eller stillastående av fläkt
  • Leveransinnehåll: hastighetsregulator med hölje och extern digital sensor

Specifikation
Spänning 230V 50 Hz
Max. Effekt av fläktar 400W
Hastighetsreglering genom fasreglering
Temperaturområde -20 ° C … +60 ° C
Display 4-siffrig LED 7-segment
Temperaturgivare digital, upplösning 0,5 ° C
Felrelä normalt öppen kontakt, potentialfri
Säkring 3 , 15 A snabb
Vikt 0,25 kg

Art.nr E-nummer Benämning St/fp Tek.info
TLR400 Speed controler -20°C-60°C 230V B70,5 H96 D42 1

operation manual
product specification sheet