Icotek kabelgenomföringsramar och plattor med brandförsegling, godkända för användning i järnvägsteknik (uppfyller standarderna EN 45545-2, EN 45545-3 och EN 1363-1). De (skummande) IFPS-brandförseglingarna som är monterade på baksidan av kabeldragningskomponenterna består av expanderbar grafit och ökar volymen med en multipel vid brand. Detta skapar en barriär som förhindrar att flammor och hög värme penetreras från ett rum till ett annat under längsta möjliga tid.

Fördelar:

  • Godkänd för järnvägsteknik  acc. EN 45545-2, EN 45545-3 och EN 1363-1
  • Lätt monterad
  • Hög kabeldensitet
  • Endast en brandförsegling per kabelgenomföringskomponent behövs
  • Stor produktvariation
  • Ingresskydd IP66 / UL typ 4X
  • Hög klassificering E45 / EI30*

EN45545-3 EN45545-2 UL ECOLAB UV

MadeInGermany IP65 IP66 4X 12