KEL-QTA styr enkelt kablar med kontakt, flerkonduktorer, slangar eller ledningar utan att använda några verktyg för montering.

Rund, delad, pluggbar kabelgenomföringsplattor (IP54) för förkontakterade och standardkablar. Lämplig för rund håltagning 32/50 mm i diameter.