Delad, pluggbar kabelgenomföringsplatta (IP54) för förslutna och standardkablar. Passar vid håltagning för standard kontakter

KEL-QTA styr enkelt förslutna kablar, flerkonduktorer, slangar eller ledningar utan att använda några verktyg för montering.

Fördelar:

  • Snabb montering utan verktyg
  • Hög kabeldensitet vid användandet av multi-positionsgenomföringar
  • Lätt att montera eller avmontera vid byte eller service
  • Genomföring av kablar med eller utan kontakt med hög densitet
  • Passar vid håltagning för standard kontakter

UL EN45545-2 ECOLAB UV MadeInGermany

RoHS IP54