Insatser KT/QT

Till kabelgenomföringssystemet

Beskrivning

Insatser KT/QT är perfekta för installationer och serviceanrop. Det säkerställer att dina genomföringar är tillgängliga

ServiceBox KT

Kabelgenomföringar, små:
110 × KT för kablar 1 – 17 mm
10 × BTK-tomma genomföringar
10 × KTMB multi-range genomföringar
2 × KT-DPF-genomföringar med flera intervall
8 × KT-ASI för ASI-Bus-kablar

Kabelgenomföringar, stora:
25 × KT för kablar 16 – 35 mm
4 × Tom- / adaptergenomföringar
3 × KTMB multi-range genomföringar
2 × DT multimembran-genomföringar
2 × KT-DPF multi-range genomföringar

Tillbehör:
2 × KEL-U 10 kabelgenomföringsramar
1 × KVT delad kabelförskruvning
1 × KZL dragavlastningsplatta
1 × kabelmall

* Med förbehåll för ändringar

ServiceBox QT

Kabelgenomföringar:
210 × QT för kablar 1 – 15 mm
10 × QTB-tomma genomföringar

Tillbehör:
5 × KEL-QTA 50 kabelgenomföringsplattor
1 × KEL-QTA 32 kabelgenomföringsplattor
1 × KEL-QTA 24 kabelgenomföringsplattor
1 × KEL-QTA 10 kabelgenomföringsplattor
1 × KEL-QUICK 24 kabelgenomföringsram
1 × QVT 25 delad kabelförskruvning
1 × QVT-CLICK 32 delad kabelförskruvning
1 × kabelmall

* Med förbehåll för ändringar

Artikelnummer

Se icoteks sida för mer information