Icotek

Icotek har sedan 20 år framgångsrikt utvecklat innovativa system för kabelgenomföring och EMC-kabelskärmning. Globalt ledande företag från olika sektorer förlitar sig på icoteks kunnande och deras innovativa styrka. Många patent och certifieringar är både ett incitament och en ambition för företaget.

Icotek har sedan 20 år framgångsrikt utvecklat innovativa system för kabelgenomföring och EMC-kabelskärmning. Globalt ledande företag från olika sektorer förlitar sig på icoteks kunnande och deras innovativa styrka. Många patent och certifieringar är både ett incitament och en ambition för företaget.