UC - C-Pro
NORDISKT
TILLVÄXTCERTIFIKAT
AAA - C-Pro

Icotek

Icotek har sedan 20 år framgångsrikt utvecklat innovativa system för kabelgenomföring och EMC-kabelskärmning. Globalt ledande företag från olika sektorer förlitar sig på icoteks kunnande och deras innovativa styrka. Många patent och certifieringar är både ett incitament och en ambition för företaget.