Vi har många olika typer av ledningsmärken. Vissa kallar vi öppna och passar om du vill märka redan anslutna ledningar, andra är slutna och måste monteras innan ledningen ansluts. Vi har även olika märkhylsor som monteras på ledningen och där sedan märkinformationen kan placeras på en instickskylt i en skyltficka vid ett senare tillfälle

Kontakta Kundsupport för mer information:
Kundsupport Tel: 031-575785