Genom att använda Icoteks universella dragavlastningsplattor med greppfunktion kan användaren snabbt montera, organisera och dragavlasta kablar enligt EN 62444.

Använd Icoteks dragavlastningsplattor med greppfunktion när kablar, slangar eller ledningar med diametrar upp till 20mm måste fästas, dirigeras eller dragavlastas. Med bara en komponent kan du fästa och dragavlasta upp till 12st kablar, slangar eller ledningar, i statiska eller dynamiska applikationer.

Den kammformade profilen på dragavlastningsplattan ger ett säkert Fäste för kablar med diametrar från 5 till 20mm vid användning av buntband.

Kontakta ansvarig säljare för mer information:
Leonard Sjölund Tel: 031-575785