Ett brett sortiment av klimatiseringsprodukter från vår leverantör. Använd våra kylaggregat och filterfläktar när värmen blir ett problem. Vid kondensproblem och övrig tillförsel av värme använder ny våra värmeelement. Styrning av samtliga klimatiseringsprodukter finner Ni under styrenheter.

Kontakta ansvarig säljare för mer information:
Dan Bosshammar Tel: 031-575785