Alla Kapslingar bearbetas mekaniskt på flera sätt och har nästan inga gränser för specialanpassade lösningar vare sig det gäller:

Kontakta ansvarig säljare för mer information:
Leonard Sjölund Tel: 031-575785

ALLA KAPSLINGAR BEARBETAS MEKANISKT PÅ FLERA SÄTT OCH HAR NÄSTAN INGA GRÄNSER FÖR SPECIALANPASSADE LÖSNINGAR VARE SIG DET GÄLLER: 

Håltagning
HÅLTAGNING
Färg
FÄRG
Design
DESIGN
SILKETRYCK
SILKETRYCK
Montering
MONTERING