EMC kabelgenomföringsystem – lösningar för ledningsbundna och fältbundna störningar.

Vid såväl ledningsbundna som fältbundna EMI störningar erbjuder vårt kabelsystem EMC-KEL ett effektivt sätt att avleda och blockera störningarna och att ge ett ekonomiskt alternativ till dyra EMC-kabelförskruvningar.

Kontakta ansvarig säljare för mer information:
Leonard Sjölund Tel: 031-575785

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ICOTEKS EMC-KABELGENOMFÖRINGSSYSTEM

Industriell processteknik kräver ökad säkerhet mot störningar för elektriska MCR-anläggningar (mät, kontrollera, reglera). Särskild vikt läggs vid avledningen av elektromagnetisk störning. En åtskillnad görs mellan ledande och fältbundna störningar.

Ett stort kontaktområde för kabelskärmen för avledning av störningen till en ledande inneslutningsvägg kombinerad med en avskärmning av inneslutningsutrymmet erbjuder i allmänhet en bra lösning för båda typerna av störningar.

Kabelgenomföringsramarna EMC-KEL-U och EMC-KEL-E är baserade på icotek-produkterna KEL-U och KEL-E. På grund av en ledande yta kan störningar i kabelskärmarna på styrskåpet enkelt släppas ut. Fältbundna störningar härrör från metalliseringen. Mellan EMC-KEL och metallväggen är en ledande plåtpackning (medföljer) monterad.

Kabellocket typ EMC-KT är tillverkad av en mycket ledande elastomer. På det sättet sprids störningar från kabelskärmen direkt via genomföringen, ramen och den plana packningen.

Detta säkerställer skydd mot fältbunden störning!

När det gäller såväl ledningsbunden som fältbundna störningar erbjuder vårt kabelsystem EMC-KEL ett effektivt sätt att avleda och blockera dessa störningar och ger ett ekonomiskt alternativ till dyra kabelförskruvningar i EMC.

Kabelgenomforingsramar-EMC

Fördelar

  • Både ledningsbundna och fältbundna störningar kan på ett tillförlitligt sätt avledas
  • Mycket attraktiv och reptålig yta
  • Kontakt med kabelskärmen 360 °
  • Genomföringarna är gjorda helt av ledande elastomer
  • Hög kabeldensitet
  • Mycket goda spridningsvärden
  • Mycket bra avskärmningseffekt med avseende på EMC-täthet 
  • Beroende på monterings typ är tätning upp till IP66 möjlig