Brandbeständighet i brandskydd enligt EN 45545-3 (E45/EI30)

Den europeiska järnvägsstandarden för brandsäkerhet EN 45545-3 reglerar brandbeständigheten. Kraven och åtgärderna i denna del av standarden syftar till att skydda passagerare och personal i tåg mot bränsleolyckor. Icotek-kabelgenomföringssystem uppfyller klassificeringarna E45 och EI30!

Kontakta ansvarig säljare för mer information:
Leonard Sjölund Tel: 031-575785

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ICOTEKS KABELGENOMFÖRINGSYSTEM FÖR JÄRNVÄGSTEKNIK

Brandbarriärer kan ha olika standarder:

Den lägsta standarden ”E”

Barriär mot flammor, förhindrande av sprickbildning. ”E45” betyder till exempel att provet kan tåla testet i 45 minuter.

Den högsta standarden ”EI”

Barriär mot flammor, förhindrande av sprickbildning och värmeisolering, vilket innebär att temperaturen på sidan som är vänd bort från elden får inte överstiga 392 ° F (180 ° K över rumstemperatur). ”EI30” betyder till exempel att provet kan tåla testet i 30 minuter.

Baserat på standarderna EN 45545-3 och EN 1363-1 har icoteks kabelgenomföringssystem testats på ”E” och ”EI” i vertikalt riktning med hjälp av monterade IFPS-brandförseglingar. Alla testade produkter har framgångsrikt certifierats med endast ett lager av förseglingstätningar. Vidare har konventionella kablar i stället för brandbeständiga järnvägskablar använts för provningen.

kabelgenomföringssystem-för-järnvägsteknik