Delad kabelgenomföringsram för platta kablar samt förkontakterade runda kablar.

Kontakta ansvarig säljare för mer information:
Leonard Sjölund Tel: 031-575785