För processtyrd utrustning krävs en allt högre nivå av skydd mot fel. EMI-avskärmning och jordning är mycket viktigt. Det område där kabelskärmen är ansluten till skåpet är jordningen en kritisk punkt. Det är mycket viktigt att anslutningen har ett lågt motstånd.

Alla Icoteks EMC-klämmor för skärmning av kabeldiametrar från 1,5 till 48mm har testats vid användning av olika frekvensområden och i alla tester var det ett minimalt motståndsläckage. I stora frekventa fält, gav kabelklämmorna lågt motstånd. Den effektiva räckvidden är upp till 1000 MHz under 120 ohm och 10 kHz till 100 MHz signifikant under 20 Ohm. Icoteks EMC kabelklämmor har visat sig absorbera elektromagnetiska interferenser.

Kontakta ansvarig säljare för mer information:
Leonard Sjölund Tel: 031-575785