I industrimiljö är det extra viktigt att nödstoppsknappar fyller sin funktion. Den ska vara väl synlig och enkel att komma åt från alla håll. Våra nödstoppsknappar är därför anpassade för att leva upp till förväntningarna som ställs i en tuffare miljö. Vi har levererat nödstoppsknappar till industrin i över tre decennier.

Nödstoppsknappar – är det viktigt?

Den ska alltid vara fullt synlig, lätt att nå och måste vara mycket tydligt uppmärkt. Den här funktionen ska aldrig under några som helst omständigheter underskattas, för om någonting går fel med en maskin gäller det att kunna stoppa den omedelbart. Nödstoppsknappen kan vara skillnaden mellan liv och död.

Det finns olika nödstoppslösningar för industri, och den bästa är alltid den enklaste. Ofta handlar det om sekunder när det gäller stora industrimaskiner. Därför är vi mycket stolta över att kunna säga att våra lösningar de mest effektiva på marknaden!

Enkelhet är ett nyckelord för nödstoppsknappar inom industri, och det är vad vi har lärt oss och kommit att bli experter på. Nödstoppslösningar handlar om människor och säkerhet, och därav är det av yttersta vikt att det alltid finns tydliga instruktioner, säkerhetsrutiner och säkerhetsronder.

Efter 30 år i branschen kan vi dessutom säga att vi har sett det mesta. Vi har varit med under utvecklingen, och även om det fortfarande är den traditionella röda knappen som regerar på industrierna så finns det fler alternativ som ljusridåer och dörrbrytare.

Lägg ansvaret på någon som kan säkerhet!