Kabelgenomföringskapsling KEL-FG-A

Kabelgenomföringskapsling KEL-FG-A från icotek levereras av C-Pro