Kabelhallare CLHF

Kabelhållare CLHF för halogenfria slitsade kabelkanaler levereras av C-Pro