Strain relief

Genom att använda våra dragavlastningsplattor i kombination med Cable ties kan du snabbt montera, organisera och få dragavlastning på kablar enl. EN 62444.
Plattan finns i olika utföranden för t.ex. snap-on montage på TS35- och C-profiler, samt för skruvmontage på t.ex. montageplåt.

EN