Produkter

Skyddsslang och kabelskydd för alla typer av applikationer.
LED-belysningar för olika typer av kapslingar.
Ett högkvalitativt sortiment av manöverdon.

Vi erbjuder våra kunder produkter för applikationer inom El - Automation.

♦ Kabelkanaler i PVC och halogenfritt
Märkning för kablar och kabelkanaler
Skyddsslang och kabelskydd
Kylaggregat, Filterfläktar, Värmeväxlare och Värmeelement
Tryckknappar / Manöverdon
Apparatskåp och Kapslingar
Kabelgenomföringar, DIN-profiler och buntband
Apparatskåpsbelysning

C-Pro arbetar uteslutande med produkter som uppfyller de höga krav som branschen ställer.
Vi har också höga krav på oss själva under hela processen från kundbemötande, produktkännedom och leverans.

SV