Kabelgenomföringssystem KEL-quick-B

Kabelgenomföringssystem KEL-quick-B från icotek levereras av C-Pro