Kabelgenomföringssystem KEL-Quick-16

Kabelgenomföringssystem KEL-Quick-16 från icotek levereras av C-Pro