–L: med permanent fastsatt anslutningskabel, standardlängd 2m