PPQ+

PPQ+

Platt kabelmärke med förstansade hål för enkel montering med buntband.
Skrivs på plats med Partex märkmaskin MK10.