PA

PA

Sluten, oförlorbar och justerbar märkhylsa för ännu ej anslutna ledningar.