Minikanal TMC

Minikanal TMC

Minikanal med standardlock.
Bottenhål med en diameter på 2,5mm.
Finns med 1 kanal, 2 kanaler samt 3 kanaler.