insidesfläkt

Insidesfläkt

Insidesfläkt för reglering av luftcirukaltionen i aparatskåp.