Genomföring EMC-KT

Genomföring EMC-KT från icotek levereras av C-Pro