Slitstång

Slitstång

Med ett enkelt klipp får du bort slitsarna ur våra kanaler.
Slitstången klipper 2St slitsar åt gången och tar med sig spillet.
Perfekt när du snabbt behöver klippa ur och modifera kabelkanalen