Hem - Produkter - Ex-klassificerade

Ex-klassificerade

Produktionsanläggningar innehåller eller kan innehålla brandfarliga gaser och ångor vid normal drift. I rätt koncentration med luft kan dessa bilda en explosiv miljö som kan antändas av heta ytor, bågar och gnistor. För att förhindra att det händer måste anläggningarna klassificeras korrekt så att all elektrisk utrustning och system väljs väl och installeras. Här finner ni de produkter som är Ex-klassificerade.


 

Visar alla 2 resultat